Kedy : celoročne
Kde : JV bastión

Panovníci Holíčskeho panstva dokument k stiahnutiu

Exteriérová expozícia JV bastiónu pozostáva zo šiestich výstavných banerov, nachádzajúcich sa pri mlatovom chodníku vo vyvýšenej časti bastiónu. Návštevníci sa môžu oboznámiť s historickými faktami o histórii rodov a panovníkov , ktorí pôsobili na Holíčskom panstve. Expozícia je vymeniteľná a teda banery je možné vymeniť pre ďalšiu expozíciu. Budúci rok uplynie 300. rokov od narodenia uhorskej kráľovnej a majiteľky Holíčskeho panstva Márie Terézie. Práve jej bude venovaná exteriérová výstava v roku 2017.

Život Márie Terézie dokument k stiahnutiu

 

Stav pred obnovou

 

Stav po obnove

Výskum a obnova historického žľabu na JV bastióne – Zámok Holíč

Dokument k stiahnutiu

 

 

Kedy :   27.05.2016
Kde   :   Areál Holíčskeho zámku

Stav pred rekonštrukciou a priebeh rekonštrukčných prác

Harmonogram

 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného zámockého JV bastiónového opevnenia.

Stav po rekonštrukcii

Popis výstupu

Stav juhovýchodného bastiónového opevnenia pred začatím rekonštrukčných prác bol v Ústrednom zozname NKP SR definovaný ako dezolátny. Po uplynutí šiestich rokov, kedy prišlo k deštrukcii JV bastiónového opevnenia môžeme s hrdosťou ukázať širokej verejnosti vynovený zrekonštruovaný bastión.  Zrekonštruovalo sa 955 m2 vonkajšieho kamenného a tehlového muriva a 2280 m2 vnútornej plochy bastiónu. Počas rekonštrukčných prác bol  obnovený a zreštaurovaný znečistený  historický žľab z pieskovca, ktorý slúžil a teraz už zasa slúži na odtok dažďovej vody a ako jediný sa zachoval v pôvodnom stave. Vnútorná plocha bastiónu sa premenila na oddychovú zónu a široká verejnosť si tu môže nielen posedieť, ale aj pozrieť novú vonkajšiu expozíciu o histórii Holíčskeho panstva a rodoch, ktoré na panstve prebývali. Vo vnútornom areáli sa vysadilo deväť líp, osadili sa lavičky a koše,  namontovalo  sa večerné osvetlenie. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali  706 577.- €.

Kedy :          22.03.2016 o 10,00 hod.
Kde   :          Kultúrno – osvetové centrum Zámok Holíč / Tabačiareň /

                                                              

 

Program seminára

10:00 – 10:30  PREZENTÁCIA
10:30 – 10:40  PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
10:40 -  10:50  PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA HOLÍČ
10:50 – 11:00  PRÍHOVOR HOSTÍ SEMINÁRA
11:00 – 11:20  PREZENTÁCIA ZÁMOCKÝCH PARKOV A ZÁHRAD V HOLÍČI –VIDEOPREZENTÁCIA  S KOMENTÁROM / Ing. Krejčiřík Přemysl/
11:20 – 11:40  NOMINÁCIA ARCHEOPARKU MIKULČICE – KOPČANY DO ZOZNAMU SVETOVÉHO KUL. DEDIČSTVA UNESCO/PhDr. Synek František/
11:40 – 12:30  PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE
12:30 – 12:50  PREZENTÁCIA ZÁMERU VYUŽITIA BAROK. ŽREBČÍNA V KOPČANOCH / Mgr. Matulík Stanislav/
13:00 – 14:00  DISKUSIA
Tento záverečný odborný seminár je podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway, Co – financed by State Budget of the Slovak Republic

www.eeagrants.sk