Kedy : 03.08.2015 – 29.04.2016
Kde : areál Holíčskeho zámku

 

Harmonogram prác:

1. Statické zabezpečenie opevnenia I.etapa
2. Statické zabezpečenie opevnenia II. etapa
3. Rekonštrukcia opevnenia
4. Obnovenie archeologického nálezu
5. Výsadba stromov, zatrávnenie a úprava vnútorného bastiónu
6. Osadenie mobiliáru a inštalovanie vonkajšieho osvetlenia
7. Inštalovanie vonkajšej expozície Panovníci Holíčskeho panstva


 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway, Co – financed by State Budget of the Slovak Republic