Kedy :          22.03.2016 o 10,00 hod.
Kde   :          Kultúrno – osvetové centrum Zámok Holíč / Tabačiareň /

                                                              

 

Program seminára

10:00 – 10:30  PREZENTÁCIA
10:30 – 10:40  PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
10:40 -  10:50  PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA HOLÍČ
10:50 – 11:00  PRÍHOVOR HOSTÍ SEMINÁRA
11:00 – 11:20  PREZENTÁCIA ZÁMOCKÝCH PARKOV A ZÁHRAD V HOLÍČI –VIDEOPREZENTÁCIA  S KOMENTÁROM / Ing. Krejčiřík Přemysl/
11:20 – 11:40  NOMINÁCIA ARCHEOPARKU MIKULČICE – KOPČANY DO ZOZNAMU SVETOVÉHO KUL. DEDIČSTVA UNESCO/PhDr. Synek František/
11:40 – 12:30  PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE
12:30 – 12:50  PREZENTÁCIA ZÁMERU VYUŽITIA BAROK. ŽREBČÍNA V KOPČANOCH / Mgr. Matulík Stanislav/
13:00 – 14:00  DISKUSIA
Tento záverečný odborný seminár je podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway, Co – financed by State Budget of the Slovak Republic

www.eeagrants.sk