Kedy :   27.05.2016
Kde   :   Areál Holíčskeho zámku

Stav pred rekonštrukciou a priebeh rekonštrukčných prác

Harmonogram

 Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného zámockého JV bastiónového opevnenia.

Stav po rekonštrukcii

Popis výstupu

Stav juhovýchodného bastiónového opevnenia pred začatím rekonštrukčných prác bol v Ústrednom zozname NKP SR definovaný ako dezolátny. Po uplynutí šiestich rokov, kedy prišlo k deštrukcii JV bastiónového opevnenia môžeme s hrdosťou ukázať širokej verejnosti vynovený zrekonštruovaný bastión.  Zrekonštruovalo sa 955 m2 vonkajšieho kamenného a tehlového muriva a 2280 m2 vnútornej plochy bastiónu. Počas rekonštrukčných prác bol  obnovený a zreštaurovaný znečistený  historický žľab z pieskovca, ktorý slúžil a teraz už zasa slúži na odtok dažďovej vody a ako jediný sa zachoval v pôvodnom stave. Vnútorná plocha bastiónu sa premenila na oddychovú zónu a široká verejnosť si tu môže nielen posedieť, ale aj pozrieť novú vonkajšiu expozíciu o histórii Holíčskeho panstva a rodoch, ktoré na panstve prebývali. Vo vnútornom areáli sa vysadilo deväť líp, osadili sa lavičky a koše,  namontovalo  sa večerné osvetlenie. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali  706 577.- €.