Stav pred obnovou

 

Stav po obnove

Výskum a obnova historického žľabu na JV bastióne – Zámok Holíč

Dokument k stiahnutiu