Program seminára

10:30 –11:00 PREZENTÁCIA
11:00 –11:05 PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
11:05 -11:10 PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA HOLÍČ
11:10 –11:30 PREZENTÁCIA PARTNERA PROJEKTU NADÁCIA MeAM Lichtenštajnsko
11:30 –11:45 PREZENTÁCIA PROJEKTU „Rekonštrukcia novej Synagógy v Žiline / Kunsthalle Žilina
11:45 –12:00 PREZENTÁCIA Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
12:00 –12:15 PREZENTÁCIA PROJEKTU Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“
12:15 –12:30 PREZENTÁCIA PROJEKTU „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi
  pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“
12:30 – 13:00 DISKUSIA

Tento úvodný odborný seminár je podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.