Kedy : 03.08.2015 – 29.04.2016
Kde : areál Holíčskeho zámku

 

Harmonogram prác:

1. Statické zabezpečenie opevnenia I.etapa
2. Statické zabezpečenie opevnenia II. etapa
3. Rekonštrukcia opevnenia
4. Obnovenie archeologického nálezu
5. Výsadba stromov, zatrávnenie a úprava vnútorného bastiónu
6. Osadenie mobiliáru a inštalovanie vonkajšieho osvetlenia
7. Inštalovanie vonkajšej expozície Panovníci Holíčskeho panstva


 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway, Co – financed by State Budget of the Slovak Republic

 

 

 

Program seminára

10:30 –11:00 PREZENTÁCIA
11:00 –11:05 PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
11:05 -11:10 PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA HOLÍČ
11:10 –11:30 PREZENTÁCIA PARTNERA PROJEKTU NADÁCIA MeAM Lichtenštajnsko
11:30 –11:45 PREZENTÁCIA PROJEKTU „Rekonštrukcia novej Synagógy v Žiline / Kunsthalle Žilina
11:45 –12:00 PREZENTÁCIA Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
12:00 –12:15 PREZENTÁCIA PROJEKTU Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“
12:15 –12:30 PREZENTÁCIA PROJEKTU „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi
  pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“
12:30 – 13:00 DISKUSIA

Tento úvodný odborný seminár je podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.