Mikroregión Hodonínsko bol založený ako právnická osoba v decembri 2004 za účelom koordinácie, presadzovania a ochrany záujmov členských miest a obcí. Do tohto spolku spadajú folklórne rozmanité a vďaka slnečnému počasiu obce plné viníc. Členmi spolku sú Dolní Bojanovice, Čejkovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Mikulčice, Nový Podvorov, Prušánky, Rohatec, Ratiškovice, Starý Podvorov. V každom z týchto miest je možné nájsť kultúrne pamiatky, historické pamiatky, prírodné zaujúmavosti a ďalšie turistické ciele. Vyznačené tzv. vinařské stezky a novo sprístupnený Baťov kanál umožňujú pohodlné prepojenie s ďalšími regiónmi. Bohatstvo obcí na pestrý kultúrny, vinársky a športový program vytvára perspektívne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v prihraničných regiónoch. Mikroregion Hodonínsko sa intenzívne venuje rozvoju cyklotrás na území južnej Moravy, spoločnej propagácii spolku obcí a vyvíja aktivity, ktoré smerujú aj za hranice mikroregiónu. Venuje sa tiež ochrane životného prostredia, obzvlášť zeleni.

V rámci projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ podpísalo mesto Holíč Dohodu o spolupráci s Mikroregiónom Hodonínsko v oblasti rozvoja cestovného ruchu v prihraničných regiónoch.

Mikroregion Hodonínsko

Masarykovo náměstí 1
695 01 Hodonín
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hodoninsko.eu