Jazdecké a agrturistické centrum JACK Kopčany pôsobí ako občianske združenie, ktoré poskytuje celý rad služieb v oblasti agroturistiky a hypoturistiky. Jeho činnosť vyplýva a nadväzuje na históriu barokového žrebčína, v ktorom toto združenie sídli, a ktorý dal v 18. storočí prestavať F.Š.Lotrinský na Holíčsko – Šaštínskom panstve. Poskytuje služby ako sú odborné exkurzie, predaj koní, ustajnenie koní, ubytovanie priamo v žrebčinci, prepravu koní, prevádzkuje jazdeckú školu, zabezpečuje predaj jazdeckých potrieb a organizuje rôzne kultúrno – spoločenské podujatia.

Zaujímavou činnosťou OZ JACK je organizovanie letných táborov pre deti, ktoré sú každoročne v letných mesiacoch vypredané. V rámci pobytu majú deti zabezpečenú celodennú stravu, ubytovanie, základný výcvik na koni, prednášky a jednoduché súťaže s koňmi.

Každoročne OZ JACK organizuje rôzne kultúrno – spoločenské podujatia, z ktorých môžeme spomenúť : Parkúrové preteky, Westernové preteky, Huberova jazda a pod.

V roku 2013 boli slávnostne otvorené v žrebčíne dve muzeálne expozície. Ako prvá a nákladnejšia bola expozícia prírodovedeckého múzea, ktorá je situovaná do priestorov bývalej kaplnky a nájdete v nej aj exponáty staršie ako tisíc rokov. Druhá expozícia sa nachádza v najstaršej zachovalej stajni a je zameraná hlavne na poľnohospodárstvo a chov koní. Návštevníci môžu zhliadnuť aj expozíciu starých jazdeckých sediel, ktorá je umiestnená v zrekonštruovaných priestoroch prvého poschodia zadného traktu žrebčína. Aj napriek tomu, že v žrebčíne sa neustále rekonštruujú jednotlivé priestory, či už vnútorné alebo vonkajšie , múzeá a žrebčín sú sprístupnené širokej verejnosti počas celého roka.

OZ JACK Kopčany

Kollárova 315
908 48 Kopčany
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kopcany.sk