Mitteleuropäische Adels- und Rittergeschlechtsmatrikel (MeAM) Stiftung je nadáciou, právnickou osobou, zapísanou v Obchodnom registri Úradu spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva. Pôsobí v krajine svojho sídla a prostredníctvom svojich organizačných zložiek a reprezentačných zastúpení aj v krajinách Európy. Popri vedení matriky šľachtických a rytierskych rodov slúži nadácia na plnenie všeobecnej verejno-prospešnej a charitatívnej činnosti, určenej na pomoc verejnosti.

Cieľom nadácie je:

 • zabezpečovanie rodopiseckých výskumov a posudzovanie ich výsledkov
 • vedenie Stredoeurópskej matriky šľachtických a rytierskych rodov
 • spolupráca s európskymi šľachtickými organizáciami
 • podpora kniežacích charitatívnych projektov
 • organizovanie vlastných charitatívnych projektov a participovanie na dobro činných projektoch rôznych európskych právnych subjektov, zameraných na
  • skvalitnenie života ľudí v núdzi, osamelých, chorých, starých, zdravotne znevýhodnených, týraných
  • bezproblémové začlenenie sa mladých ľudí po opustení detských domovov do života a na trhu práce
  • zvýšenie dostupnosti vzdelávania
  • podporu vydávania kníh pre nevidiacich a slabozrakých
 • organizovanie a zastrešovanie vedeckých konferencií
 • organizovanie spoločenských a dobročinných podujatí
 • podpora vydávania populárno-náučných časopisov
 • publikačná a vzdelávacia činnosť
 • podpora obnovy kultúrnych historických pamiatok

V projekte „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ sa Nadácia MeAM stala partnerom projektu  a medzi partnermi bola podpísaná Dohoda o spolupráci v kultúrno – spoločenskej oblasti.

Nadácia MeAM

Administratívne centrum KRYM
Šafárikovo námestie 2
811 02 BRATISLAVA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
meam.li