Kopčany ležia v slovenskej časti Dolnomoravského úvalu, v nive rieky Morava. Archeologické nálezy z okolia obce pochádzajú z velatickej kultúry doby bronzovej. Ďalšie známe archeologické nálezy pochádzajú až z pohrebísk z 9. – 10. storočia, čo nasvedčuje tomu, že obec Kopčany a jej okolie bolo osídlené v období mojmírovskej dynastie, ktorá vládla Veľkomoravskému kniežatstvu a Veľkomoravskej ríši. V tejto dobe vznikol pravdepodobne kostol sv. Margity Antiochijskej, pre jeho malý rozmer nazývaný tiež kaplnka. Bol hlavným liturgickým priestorom kopčianskych farníkov a zohral v dejinách Kopčian významnú úlohu. Kostolík sv. Margity Antiochijskej a jej okolie je dnes vyhľadávanou národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá spolu s neďalekými mikulčickými valmi ašpiruje na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.

Prvý raz sa Kopčany v listinách spomínajú v roku 1392 pod názvom Kopchan. Tak ako mnohé mestá na okolí aj Kopčany prešli cez ruky mnohým vlastníkom, väčšinou sa jednalo o panovníkov, ktorí vlastnili Holíčske panstvo a Kopčany boli jeho súčasťou. Najvýznamnejším panovníkom v dejinách Kopčian bol F. Š. Lotrinský, ktorý Holíčsko – Šaštínske panstvo získal od Czoborovcov. Za jeho vlády dosiahli Kopčany veľký rozmach hlavne v oblasti poľnohospodárstva, remeselníctva a chovu koní. NKP barokový žrebčín je dominantou obce a bol spojený s NKP Holíčskym zámkom gaštanovou alejou. V súčasnosti sú obidve pamiatky sprístupnené širokej verejnosti a prechádzajú postupnými rekonštrukciami. V rámci projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“ uzatvorilo mesto Holíč Dohodu o spolupráci s obcou Kopčany v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regióne.

 

Kopčany

Kollárova 318
908 48 Kopčany
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kopcany.sk