Zborník z medzinárodnej konferencie v Holíči                       www.eeagrants.sk          www.zamok.holic.sk