Uverejnené v Holíčane č.7/2016 – máj
Uverejnené v Rodný môj kraj 8/2016 – august
Uverejnené v Senicko – Skalico 17/2016 – apríl
www.holic.sk