Takmer nemožné sa stalo realitou. Po šiestich rokoch od zrútenia časti múru juhovýchodného bastiónu Holíčskeho zámku dostalo štyristo ročné opevnenie svoju niekdajšiu podobu. Slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného objektu sa uskutočnilo 27. mája za prítomnosti viacerých hostí, zástupcov dodávateľa, Úradu vlády Slovenskej republiky, Krajského pamiatkového úradu Trnava, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších zainteresovaných inštitúcií. Spolu s primátorom Zdenkom Čambalom prestrihli symbolickú pásku technický a investičný riaditeľ dodávateľskej spoločnosti Ekostavby Brno Vladimír Kouba a Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR. Rekonštrukcia juhovýchodného bastiónového opevnenia bola podporená z projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie a z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP,  spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Výška projektového grantu bola v objeme 640 039 eur. Správcom Programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre je Úrad vlády SR. Hlavným partnerom projektu je Nadácia MeAM, organizačná zložka zahraničnej nadácie v Slovenskej republike.  Mesto Holíč spolufinancovalo projekt čiastkou 112 948 eur. Celkové náklady projektu predstavovali 752 987 eur.  Obnova juhovýchodného bastiónu pozostávala zo štyroch etáp.  V prvých dvoch išlo hlavne o statické zaistenie stien opevnenia. V tretej etape sa uskutočnil archeologicko-historický výskum, v záverečnej etape sa realizovali parkové úpravy, výsadba stromoradia, zatrávnenie vnútornej plochy a príprava exteriérovej expozície.Juhovýchodný bastión je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky  Holíčsky zámok. Revitalizáciou a rekonštrukciou bastiónu sa dosiahlo bezbariérové sprístupnenie ďalšej časti areálu zámku pre širokú verejnosť a vytvorila sa tak možnosť využívať bastión pre kultúrno-spoločenské aktivity mesta. Projekt je pokračovaním už zrealizovanej rekultivácie a obnovy zámockej vodnej priekopy, ktorá v súčasnosti ponúka návštevníkom obľúbenú atrakciu, člnkovanie.  Do budúcnosti plánuje mesto Holíč využívať bastión pre potreby Mestského múzea a galérie s vybudovanou vonkajšou muzeálnou expozíciou. Tieto priestory môžu slúžiť aj pre organizovanie rôznych sympózií, výstav a pod. Už počas tohoročnej turistickej sezóny je v zrekonštruovanom juhovýchodnom bastióne inštalovaná expozícia, ktorá mapuje panovníkov Holíčskeho panstva od 13.storočia.

 

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ - „Save the heritage of our ancestors“ 


www.eeagrants.org                                                                                                                        www.zamok.holic.sk

 

Uverejnené v Holíčane č.9/2016 – jún
www.holic.sk