Holíčsky zámok s areálom je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2007, kedy ho mesto Holíč získalo späť do vlastníctva, prešiel významnými etapami obnovy a údržby. Celý vonkajší ale aj vnútorný areál bol odburinený a vyčistený od náletových drevín. V roku 2008 prešli revitalizáciou aj zámocké vodné valy, ktoré sú v súčasnosti spolu s člnkovaním zámockou atrakciou.  V areáli zámku boli vybudované detské ihriská a vysadených bolo viac ako 300 stromov a kríkov.  Prednedávnom bola ukončená výsadba Bylinkovej záhrady, ktorá bude túto letnú turistickú sezónu prvýkrát otvorená a sprístupnená turistom a širokej verejnosti.  Stane sa v poradí druhou atrakciou Holíčskeho zámku.  Samotné objekty zámku tvoria dominantu celého areálu a niektoré z nich už prešli celkovou rekonštrukciou.  Ide o hospodársku budovu vpravo od vstupu do vnútorného areálu zámku, budovu tzv. Tabačiarne, ktorá bola zrekonštruovaná a bude využívaná ako kultúrno- osvetové centrum na usporiadanie rôznych výstav, seminárov, vernisáží, hudobných vystúpení, ale aj na zasadanie Mestského zastupiteľstva v Holíči, kongresové účely a pod.  Vedľa budovy kultúrno- osvetového centra sa nachádza hospodárska budova zámku, v ktorej bola zriadená Zámocká vináreň so zázemím pre 100-150 ľudí. Návštevníci tu môžu stráviť príjemné chvíle pri pohári vína alebo šálke dobrej kávy. V priľahlom zrekonštruovanom bastióne celé leto znejú Zámocké hudobné večery určené pre širokú verejnosť. O celom areáli zámku je spracovaných množstvo archeologických, historických, archívnych výskumov, vďaka ktorým sa podarilo vydať celý rad propagačných materiálov a vyhľadať množstvo archívnych dokumentov. V hlavnej budove zámku možno navštíviť Mestské múzeum a galériu, ktorých priestory tiež prešli rekonštrukciou. Do pôvodného stavu sa podarilo čiastočne obnoviť dva bastióny a jeden bastión celkovo. Na svoju rekonštrukciu čaká ešte v poradí štvrtý. Súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok je teda aj národná kultúrna pamiatka juhovýchodný bastión, ktorej stav bol v Centrálnom registri NKP SR zapísaný ako dezolátny. Po zosuve bastiónu v roku 2010 sa dočkal svojej revitalizácie a ochrany, akú si zaslúži. Vďaka projektu „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“, ktorý bol podporený z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spolufinancovaný z rozpočtu mesta Holíč, sa podarila unikátna vec. Revitalizáciou a rekonštrukciou bastiónu mesto Holíč dosiahne bezbariérové sprístupnenie ďalšej časti areálu Holíčskeho zámku pre širokú verejnosť a možnosť využívať bastión na kultúrno-spoločenské aktivity. Predmetom obnovy juhovýchodného bastiónu je hlavne statické zaistenie stien opevnenia v celkovej výmere 955 m². V rámci projektu sa uskutočnil aj archeologicko-historický výskum a súčasťou sa stala parková úprava, výsadba stromoradia a vytvorenie podmienok pre výstavnú expozíciu s názvom „Panovníci Holíčskehopanstva“ .Táto expozícia bude slúžiť ako exteriérový výstavný priestor s možnosťou zmeny expozície podľa potreby Mestského múzea a galérie v Holíči. Projekt nadväzoval na už zrealizovanú rekultiváciu a obnovu zámockej vodnej priekopy, ktorá v súčasnosti slúži ako obľúbená atrakcia návštevníkov – člnkovanie sa okolo Holíčskeho zámku. Revitalizáciou juhovýchodného bastiónu sa spriechodnia zámockévodné valy bez obmedzenia. Na projekte sa podieľali aj jeho partneri: Nadácia MeAM, organizačná zložka zahraničnej nadácie v SR, Obec Kopčany, OZ JACK Kopčany, Mikroregion Hodonínsko a Partnerstvo pre Horné Záhorie. Partneri projektu zabezpečovali jeho publicitu, aktívne sa zúčastnili na úvodnom a záverečnom seminári a prezentovali svoje smerovanie v oblasti cestovného ruchu s dopadom na celý región Záhoria a prihraničných oblastí. Celkové náklady projektu predstavovali 752 978 €. Správcom programu je Úrad vlády SR.

 

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ - „Save the heritage of our ancestors“


www.eeagrants.org
www.zamok.holic.sk