V novo -zrekonštruovaných priestoroch kultúrno - osvetového centra na Holíčskom zámku sa konal dňa 22.03.2016 v poradí druhý,  záverečný seminár v rámci projektu „ Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“.  Program seminára sa dotýkal predovšetkým rozvoja cestovného ruchu v regióne.  Partneri projektu obec Kopčany, OZ JACK Kopčany  predstavili svoje smerovanie vo využiteľnosti Kopčianskeho žrebčína, ktorý prechádza postupnou rekonštrukciou a historicky patril k Holíčskemu panstvu. Mesto Holíč ako prijímateľ grantu, predstavil prostredníctvom  video- vizualizácie  štúdiu realizovateľnosti v rozvoji záhradného cestovného ruchu v regióne a premenu zámockého parku v Holíči. Komentár k vizualizácii predniesol Ing. Přemysl Krejčiřík PhD., zástupca OZ Průvodce parkem Valtice.  V rámci výberových kritérií projektu sme v žiadosti zadefinovali, že NKP Holíčsky zámok sa nachádza v blízkosti lokality, ktorá sa uchádza o nomináciu  do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako Archeopark Mikulčice – Kopčany. Do programu seminára sa dostalo  aj predstavenie tohto zámeru, ktorý nám odprezentoval  vedúci pamätníka  Slovanské hradiště v Mikulčicích , NKP , pán František Synek. V poobedňajších hodinách seminár ukončila živá diskusia.
Partnermi projektu sú : Nadácia MeAM Stiftung, org. zložka zahraničnej nadácie v SR, OZ JACK Kopčany, Mikroregion Hodonínsko,  Partnerstvo pre Horné Záhorie a obec Kopčany.

 

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ - „Save the heritage of our ancestors“


www.eeagrants.org
www.zamok.holic.sk

 

Uverejnené v Holíčane č.5/2016 – apríl
www.holic.sk